Henri's berichten over zijn recente activiteiten

Henri's reports on his recent activities


Personal website: http://members.ziggo.nl/here

woensdag 9 november 2016

Utrecht in tekeningen

Tolien Wilmer componeerde een  boek dat als titel kreeg: De getekende stad. Utrecht in tekeningen 1900-2000. Ze heeft ruim vierhonderd tekeningen uit de collectie van Het Utrechts Archief gekozen die laten zien hoe het beeld van de stad Utrecht tussen 1900 en 2000 ingrijpend veranderde. Het boek bevat een aquarel van me uit 1986.

Central Soja aan ’t Merwedekanaal,  1986 - 57,5 x 77 cm

One of my watercolours made in 1896 was included in a book with 400 Utrecht cityscapes.
.

donderdag 18 augustus 2016

Meeting of Styles - Antwerp

In the weekend of  August 12-14, Antwerp featured the International Grafitti festival 'MEETING of STYLES'.  There was a cutting atmosphere of aerosol spray paint and  mutual competition. The artists liked black T-shirts and baggy pants, they often had a bun in their hair and they preferred dark rimmed glasses: the hipster look. The iconography of their grafittis relied highly on comics from the  sci-fi and horror genres, but there were also several impressive TAGS. As for underwater imagery, of course the octopus was a favorite as it connotates with fear and anxiety. But there was also a quite convincing jellyfish that is shown hereunder

Wall with fresh spraypaint

Grafitti jellyfish image

woensdag 15 juni 2016

Rudolf Blaschkas birthday

Rudolf Blaschka was born 159 years ago, on June 17, 1857.Thus, this month we commemorate his life  and achievements as a scientific artist.

Biologie und Kunst


Biologie und Kunst 
25. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie (DGGTB)

16. bis zum 19. Juni 2016
Zoologischen Forschungsmuseum
Alexander Koenig, Bonn

Die diesjährige Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen den biologischen Wissenschaften und unterschiedlichen Formen der bildenden Künste. Neben der Teilnahme an zahlreichen lohnenden Vorträgen, haben Interessierte die Gelegenheit, gemeinsam ein Vierteljahrundert des Bestehens der Gesellschaft zu feiern.

vrijdag 27 mei 2016

Leopold Blaschka's 194th birthday

May 27, 1822, Leopold Blaschka was born. 

Thus, today we commemorate his life and achievements as a scientific artist.

vrijdag 9 oktober 2015

Plant models in Bucharest

Models of potatoes, eggplant and bell peppers in the Bucharest Botanical Museum.

When in Bucharest, the  botanical garden (Grădina Botanică din Bucureşti) was visited on Monday September 7th, 2015. In the garden, near the entrance a charming botanical museum is located.Here, especially the (wax?) casts or models of agricultural produce and mushrooms drew my attention.

Mushroom models in the Bucharest Botanical Museum

woensdag 12 augustus 2015

Glass as a Vehicle of Progress

Onlangs bezocht in de tentoonstelling “GLAS. Voertuig van vooruitgang”. Wonderlijk genoeg wordt geen poging gedaan die ene eigenschap van glas in relatie met vooruitgang te duiden: zijn onzichtbaarheid. Hoewel het mooi is dat enkele glazen dieren uit de werkplaats van Leopold Blaschka worden getoond stelt de tentoonstelling zelf de vraag aan deze objecten wat ze met vooruitgang te maken kunnen hebben. Het belang van aanschouwelijk materiaal in het onderwijs werd al door Jan Amos Comenius in de 17e eeuw onderkend. Drukpers en gipsafgietsels hebben daarbij de vooruitgang in he tonderwijs veel meer beïnvloed dan kleinschalige productie uit het atelier van Leopold. 
Verder is plaats ingeruimd voor glaskunst wat opmerkelijk is. Glaskunst is op zich geen vooruitgang, maar kan visies op vooruitgang uitbeelden. De tentoonstellingsmaker overtroeft hier de verhalenverteller. De titel van de tentoonstelling maakte nieuwsgierig naar de keuze van onderwerpen. Want een breed spectrum van thema’s had geput kunnen worden uit The Glass Bathyscaphe : How Glass Changed The World door Macfarlane & Martin. De keuze in deze tentoonstelling is echter nogal eclectisch. Toch zijn er in Rotterdam echt mooie dingen te zien. 

 Recently I visited the exhibition " GLAS. Voertuig van vooruitgang” [GLASS. Vehicle of progress]. Strange as it may seem, no attempt is made to designate that one property of glass related to progress: its invisibility. While it is nice that some glass animals from the workshop of Leopold Blaschka were  shown, the exhibition itself questions how these objects relate to progress. The importance of visual materials in education was already recognized by Jan Amos Comenius in the 17th century. Print and plaster casts  have influenced  progress in education much more than the small-scale production coming from  Leopolds workshop. 
Furthermore, glass art was emphasized which is remarkable. Glass art is  not in itself  progressive, yet it can depict concepts of progress. Here, the exhibition maker overtrumps the storyteller. The title of the exhibition made me curious about the choice of topics. This, because  a broad range of topics could be drawn from The Glass Bathyscaphe: How Glass Changed The World by Macfarlane and Martin (2002). However, the choice in this exhibition is rather eclectic. Yet there are really beautiful things to see in Rotterdam. 

GLAS. Voertuig van vooruitgang  Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. 18/04 – 23/08- 2015

Alan Macfarlane & Gerry Martin / The Glass Bathyscaphe : How Glass Changed The WorldLondon : Profile Books, 2002